Galeria
    Display  # 
Gallery Description
Cz?stochowa 2012 Rekolekcje i Oglnopolska Pielgrzymka S?u?by Zdrowia na Jasn? Gr? 25 - 27 maja 2012 r.
2012 - VII WZD VII Walne Zgromadzenie Delegatw - 28-29 kwietnia 2012 r.
Cz?stochowa 2011 - cz??? 1 Rekolekcje i Oglnopolska Pielgrzymka S?u?by Zdrowia na Jasn? Gr? 20 - 22 maja 2011 r. - cz??? 1
Cz?stochowa 2011 - cz??? 2 Rekolekcje i Oglnopolska Pielgrzymka S?u?by Zdrowia na Jasn? Gr? 20 - 22 maja 2011 r. - cz??? 2
Glogow_kaplica Zebranie Krajowego Zespo?u Duszpasterstwa S?u?by Zdrowia w Polsce - G?ogw 14.02.2011 r.
Glogow_p Zebranie Krajowego Zespo?u Duszpasterstwa S?u?by Zdrowia w Polsce - G?ogw 14.02.2011 r. - w czasie przerwy.
Glogow_podziemia Zebranie Krajowego Zespo?u Duszpasterstwa S?u?by Zdrowia w Polsce - G?ogw 14.02.2011 r. - podziemia kolegiaty.
Jubileusz 100-lecia p. Supranowicz 8 grudnia 2010 r. pani Bronis?awa Supranowicz uko?czy?a 100 lat ?ycia. Pani Bronis?awa jest absolwentk? Warszawskiej Szk...
Krakw 2010 - Szkolenie internetowe Krakw 28-29 sierpnia 2010 - Szkolenie edukacyjne obs?ugi stron internetowych i zwiedzanie miasta po szkoleniu.
Lublin 10-lecie Uroczysto?ci z obchodw dziesi?ciolecia Oddzia?u Lublin
Oddzia? Krakw
Spotkanie z Piel?gniark? Roku 2010 Madalena Wi?niowska z tytu?em Piel?gniarki Roku 2010 i przechodnim pucharem.
Zaduszki 2011 - Oddzia? Warszawa Zaduszki 2011 - Oddzia? Warszawa 20 listopada 2011 roku.
Op?atek na Franciszka?skiej 3 w Krakowie, 2012 rok
Wieczr autorski Agnieszki Kurbiel Agnieszka Kurbiel serdecznie przyj?ta ze swoimi wierszami i ?piewanymi piosenkami
Ognisko oddzia?u krakowskiego 2012 To ju? tradycja, ?e ko?czymy rok pracy duszpasterskiej wsplnym z lekarzami ogniskiem.